پروژه
اداری جردن (1)

  • چیلر 70 تن تبرید مدل HWA-A06246
    1 دستگاه
  • ظرفیت سرمایش کل
    70 تن تبرید