پروژه
اداری جردن(2)

 • چیلر 120 تن تبرید مدل HWA-A10396
  1 دستگاه
 • چیلر 20 تن تبرید مدل HWA-A0271
  1 دستگاه
 • برند
  MAXA ساخت ایتالیا
 • ظرفیت کل سرمایش
  140 تن تبرید