پروژه
دیتا سنتر مپنا
تهران

چیلر ها برای دیتا سنتر مپنا با قابلیت کارکرد چهار فصل حتی در دمای صفر درجه
  • چیلر 50 تن تبرید مدل MAXA(HWA-A604)
    3 دستگاه
  • برند
    MAXA ساخت ایتالیا
  • ظرفیت سرمایش کل
    150 تن تبرید