پروژه
شرکت گاز
استان قم

 • چیلر 50 تن تبرید مدل HWA-A04174
  2 دستگاه
 • چیلر 40 تن تبرید مدل HWA-A041144
  2 دستگاه
 • برند
  MAXA ساخت ایتالیا
 • ظرفیت سرمایش کل
  180تن تبرید